Sabai-it.com

วิธีการชำระเงิน

ชำระด้วยการโอนเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือ เอทีเอ็ม ( ATM )
  • โอนเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยการเขียนใบนำฝาก
  • โอนเงินผ่านตู้ ATM หรือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคาร โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สาม

ชื่อบัญชี หจก. ไทย วี เกท

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
กรุงเทพฯ
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
กระแสรายวัน
016-3-500-143
กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านสามารถระบุรายละเอียดดังนี้

ที่อยู่สำหรับใช้ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
หจก.ไทย วี เกท
17/215 ถนน หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ท่านสามารถระบุรายละเอียดดังนี้

หจก.ไทย วี เกท
17/215 ถนน หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร